slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Navigacija
Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara "Plima Vrnjci" AD od 30.06.2016.god.

Zapisnik možete skinuti OVDE

Priloženu dokumentaciju o sazivanju redovne Skupštine akcionara Plima Vrnjci

"Poziv, Punomoćje i Formular za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja koja će se održati dana 30.06.2016. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva u ul.Jasički put bb u Kruševcu možete preuzeti OVDE..."

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara "Branko Perišić" AD od 21.10.2015.god.

Zapisnik možete preuzeti OVDE.

Priložena dokumentacija o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Branko Perišić

Poziv, Punomoćje i Formular za glasanje za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva "Branko Perisić" AD Kruševac koja će se održati dana 21.10.2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ul.Trg mira br. 28 u Kruševcu možete preuzeti OVDE...

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara "Branko Perišić" AD od 10.08.2015.god.

Zapisnik možete preuzeti OVDE

Priložena dokumentacija o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Branko Perišić

Poziv, Punomoćje i Formular za glasanje za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva "Branko Perisić" AD Kruševac koja će se održati dana 10.08.2015. godine sa početkom u 8 časova u prostorijama Društva u ul.Trg mira br. 28 u Kruševcu možete preuzeti OVDE

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara "Branko Perišić" AD od 29.06.2015.god.

Zapisnik možete preuzeti OVDE

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara "Plima Vrnjci" AD od 29.06.2015.god

Zapisnik možete preuzeti OVDE

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara Branko Perišić" AD od 22.05.2015.god.

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara Branko Perišić" AD od 22.05.2015.god. možete skinuti OVDE

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara "Branko Perisić" AD Kruševac

Poziv, Punomoćje i Formular za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva "Branko Perisić" AD Kruševac koja će se održati dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ul.Jasički put bb u Kruševcu možete preuzeti OVDE...

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Plima Vrnjci

Poziv, Punomoćje i Formular za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja koja će se održati dana 29.06.2015. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva u ul.Jasički put bb u Kruševcu možete preuzeti OVDE...

Iz galerije...
..:: Design by 037info.net Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional 25.05.2020. 06:15